Bajet 2023 – caruman SKSPS PERKESO untuk sektor transportasi awam dan penghantar akan diwajibkan

Pada tahun 2020, kerajaan telah memperkenalkan sumbangan kepada Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) PERKESO, dengan 70% dari kerajaan, dan 30% dari pencarum. Dalam Bajet 2023 yang baru dibentangkan, sumbangan ini akan ditingkatkan lagi menjadi 80% dari kerajaan dan 20% dari pencarum.

Langkah ini diambil untuk tujuan meringankan lagi beban golongan bekerja sendiri untuk membayar caruman PERKESO, dan memperluas kepada pemandu teksi dan pekerja pertunjukan (individu yang terlibat untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja melalui platform penyedia perkhidmatan atas aplikasi digital untuk mendapat upah) sektor teknologi maklumat.

Selain itu, di tahun depan juga kerajaan akan mewajibkan caruman SKSPS kepada semua sektor pekerjaan sendiri terutamanya sektor berisiko tinggi secara berperingkat. Inisiatif ini akan memulai dengan sektor pengangkutan awam seperti pemandu, dan penghantaran barangan ataupun makanan.